Behavioural, Entrepreneurial, Evidence-based

Onze aanpak.

TEAM
AANPAK

We combineren ondernemende expertise en skin in the game met wetenschappelijke onderbouw ,zowel bij samenstelling va het team als bij onze aanpak.

Wij hanteren een ontwerpgerichte wetenschappelijke aanpak en we richten ons daarmee op de belangrijkste uitdagingen, met aantoonbare vooruitgang als doel.

We starten met een veldprobleem of een opportuniteiten en we eindigen met oplossingen voor uw veldprobleem of randvoorwaarden voor het realiseren van de opportuniteiten in uw reële bedrijfscontext.

 

Van diagnose naar de doelstellingen van het project

We starten altijd met uitgebreide diagnose waarbij wij gebruik maken van eigen wetenschappelijk onderbouwde instrumenten. Deze diagnosefase leidt tot de oorzaken van uw veldprobleem of tot wat nodig is om opportuniteiten te realiseren, de randvoorwaarden waarin de oplossing moet ingebed worden en de meetbare doelstellingen die het succes van de oplossing in beeld brengen. We doen telkens een uitgebreide literatuurstudie en we beschrijven daarbij de ontwerp-principes van mogelijke oplossingen die voor een vergelijkbare bedrijfscontext worden beschreven.

 

Co-designen van de oplossingen van het project

Samen met uw medewerkers ontwerpen we oplossingen die oplossingen geven. Die oplossingen ontwerpen we als artefacten die we aftoetsen in uw bedrijfscontext. We hanteren hierbij een datagedreven ontwerpen van een 'minimal valiable solution' die we in afgebakende 'experimentele' bedrijfsomgeving invoeren om na te gaan of de hypothesen waarop de oplossingen berusten betrouwbaar en valide zijn alvorens de oplossing in de totale bedrijfscontext wordt ingevoerd. Dat geeft de mogelijkheid om zeer wendbaar te leren alvorens de oplossing in de volledige bedrijfscontext in te voeren. De oplossing kent daarom ook een implementatieluik. Hoe wordt de oplossing efficiënt in de organisatiecontext geïmplementeerd en hoe wordt met de veranderingsweerstand omgegaan. 

 

Het invoeren van de oplossing en opvolgen van de resultaten:

'niet over het muurtje gooien van een rapport'.

Oplossingen geven slechts Return on Investment wanneer ze ingevoerd worden en op de vloer duurzame gedragsuitkomsten geven. Het eindresultaat is bijgevolg niet enkel een 'rapport' maar een geïmplementeerde oplossing die gemonitord en bijgestuurd wordt. 

 

Follow-up learnings

Het invoeren van de oplossingen geeft niet enkel feedback over mogelijke verbetering van de oplossingen maar ook leerpunten die kunnen gebruikt worden bij volgende projecten. Het ondersteunen van organisatieleren is bijgevolg een belangrijk aandachtspunt voor ons bij het afronden van een project. 

The BEE hanteert een ontwerpgerichte wetenschappelijke onderbouwde aanpak. Wij combineren dit met onze jarenlange praktijkervaring wat resulteert in een hands-on aanpak met grote Return On Investment.

Het team telt zowel consultants met voeten in de ondernemende klei, met een bewezen track record van het uitbouwen van KMO/MKB's tot multinationals als ontwerpgerichte wetenschappers met ervaring in grote organisaties.

De combinatie zorgt voor heerlijk tegendraadse gesprekken in het team én zorgt voor de noodzakelijke ROI bij het uitwerken van uw projecten.