Ondernemende KMO's/MKB's

 

In onzekere, volatiele en niet-lineaire omgevingen hebben KMO’s/MKB's immers een enorm voordeel, ze zijn wendbaarder en hun korte beslissingsprocessen zorgen ervoor dat ze vanuit hun eigen middelen de wereld naar hun hand kunnen zetten. 

Maar wanneer KMO’s/MKB's groeien en meer en meer medewerkers in dienst nemen, hebben ze vaak de neiging om allerlei structuren en controlesystemen in te bouwen die aanleiding geven tot command & control en tot het verlies van de ondernemende cultuur en wendbaarheid. En dat is in VUCA-omgevingen (Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous) een probleem. Hun groei wordt dan, paradoxaal, hun zwakte. 

This is where The BEE comes in. 

 

Wij ondersteunen groeiende KMO’s/MKB's bij het ontwerp van hun organisatie zodat ze ‘ondernemende organisaties’ blijven. 

The BEE helpt duurzaam én ondernemend groeien. We zorgen ervoor dat bedrijven hun ondernemende spirit behouden en toch groeien in omzet en aantal mensen zonder coördinatieproblematiek en kwaliteitsverlies. 

Wendbare KMO's/MKB's

In volatiele omgevingen voldoen de gekende waardeproposities en plots moeten ook terug naar de tekentafel met hun businessmodel. Je zou denken dat dit makkelijk is, maar vreemd genoeg is dat niet het geval.  Het status-quo-denken staat vaak het  snel en efficiënt moeten handelen en innoveren in de weg? En dat is jammer, want in VUCA-tijden is niet veel leertijd en ook niet veel leergeld.

This is where The BEE comes in. 

Wij ondersteunen KMO’s/MKB's met een ‘scientific approach’ waardoor businessmodel-innovatie en duurzaam groeien effectiever en efficiënter verloopt. 

Hoewel ondernemen per definitie onzekerheid en experimenteren omvat, is een 100% trial & error-aanpak een onverstandige manier van ondernemen. Onderzoek toont aan dat het optimaliseren van ‘entrepreneurial decision-making’ effectiever en efficiënter ondernemen betekent. 

Optimaliseren van ondernemende besluitvorming kan op twee manieren gebeuren: 

  • Overschakelen van een causale naar een effectuele besluitvormingsproces.

  • Gebruikmaken van een systematische causale aanpak waar hypothesen formuleren en opvolgen een belangrijke meerwaarde kunnen betekenen. 

The Bee helpt KMO’s/MKB's op beide manieren.